RTVS – takto sa mení rozpočet na rok 2020, keď je 3 301 761 EUR navyše...

Autor: Martin Greguš | 18.5.2020 o 7:25 | (upravené 18.5.2020 o 18:13) Karma článku: 12,26 | Prečítané:  4498x

RTVS hospodári s viac ako 158 miliónov EUR.  24.apríla 2020 zasadla rada RTVS, ktorá schválila v bode 10 svojho zasadnutia "Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2020". Čo s novými zdrojmi vo výške 3 301 761 EUR? 

O čo presne išlo na tomto zasadnutí Rady RTVS?

Ako hovoria právnici "diabol je skrytý v detaile". Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2020, ktoré vedenie RTVS predložila na schválenie rade RTVS upravuje schválený rozpočet RTVS na rok 2020 na základe zmeny počiatočného zostatku finančných prostriedkov k 1.1.2020, ktorý predstavuje výšku 42 239 830 €, tj. o 5 639 830 viac ako bolo plánované v rozpočte na rok 2020. Štruktúra tohto navýšenia vyjadruje nasledujúca tabuľka

Na základe tejto skutočnosti vznikli pre rok 2020 nové zdroje vo výške 3 301 761 €.

V každej súkromnej firme by prišlo v dobe koronakrízy k viazaniu týchto prostriedkov. Vedenie RTVS však obratom navrhla „spotrebovanie“ týchto úspor z roku 2019 na krytie nasledujúcich výdavkov:

 • výdavky na televíznu a rozhlasovú výrobu vo výške 656 246 C. Ide o dofinancovanie jarnej ako aj jesennej vysielacej štruktúry. Ide o relácie Textári, Cestou necestou, Happy kvíz a dofinancovanie Trojky v súvislosti s nárastom odvodov ochranným zväzom. Financie podľa vedenie RTVS budú kryť aj výdavky na ďalších zahraničných spravodajcov ako aj športové prenosy z lyžovania a športové spravodajstvo na Trojke,
 • výdavky na mzdy a odvody v súvislosti s navýšením počtu (15) ako aj úväzku interných zamestnancov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vo výške 403 000 €,
 • výdavky na dofinancovanie nárastu dane z nehnuteľnosti vo výške 250 000 €, ktoré bolo schválené v Bratislave v decembri 2019,
 • tvorba čiastočnej finančnej rezervy vo výške 900 000 €,
 • výdavky v súvislosti s koronavírusom vo výške 200 000 (dezinfekčné služby, ochranné pomôcky, dezinfekcie a podobne),
 • výdavky na informačné technológie (hardware a software) vo výške 190 533 € v súvislosti s posunom ukončenia verejného obstaranie do roku 2020,
 • výdavky na spravodajský web portál vo výške 68 000 €,
 • výdavky na ostatné služby vo výške 16 740 €,
 • investičné výdavky vo výške 533 240 € v súvislosti so zabezpečením nákupu technológie pre vybavenie TV štúdia v dejisku LOH (??? - o presunutí LOH na rok 2021 sa rozhodlo 24.3.2020,prečo nikto z rady nenamietal tento výdavok, keď v termíne konania tohto zasadnutia bolo jasné, že LOH sa v roku 2020 neuskutočnia?), novej web aplikácie spravodajstva, projektovej dokumentácie k projektu Kreatívne centrum ako aj ďalších investícií v súvislosti s prípadným spustením športového kanálu (??? – v nasledujúcom bode, už počíta s úsporou na výdavky na interných zamestnancov vo výške 1 893 501 z dôvodu nespustenia kanálu).

Vedenie RTVS zároveň počíta aj so znížením príjmov v roku 2020, ktoré vzniklo v súvislosti s koronavírusom a odložením spustenia športového kanálu - spolu vedenie RTVS predpokladá zníženie vo výške 3 411 917 €, pričom najvyššími položkami sú

 • zníženie príjmov z reklamy vo výške 3 030 774 € (v štruktúre TV reklama vo výške 2 730 774 € a SRo reklama o 300 000 €,
 • zníženie obchodných príjmov priamo viazaných na LOH vo výške 187 000 €, zníženie obchodných nájmov, služieb a práv vo výške 100 000 €.

Tento výpadok príjmov vedenie RTVS navrhlo vykryť zmenou v nasledovných výdavkoch (celkové zníženie výdavkov o 3 327 915 €):

 • zníženie výdavkov na interných zamestnancov vo výške 1 893 501 €. Zníženie vzniklo v dôsledku nespustenia športového kanálu v roku 2020 (43 zamestnancov), ako aj úspory v dôsledku zrušenia výrob vo vlastných kapacitách a to predovšetkým na športový program vo výške 1 036 813 €,
 • zníženie výdavkov na réžiu vo výške 735 157 €, ktoré vzniklo predovšetkým úsporou na vysielačoch (športový kanál a ostatných režijných výdavkov).

Vo finále "Návrh prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2020" zvyšuje celkové príjmy RTVS o 2 227 913 €, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške 161 027 435 €. Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2020 zvyšuje celkové výdavky RTVS ako aj celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácii o 2 227 913 € a po zmene sú plánované vo výške 160 527 435 €. Celkový prebytok rozpočtu zostáva na úrovni pôvodne plánovaných 500 000 EUR. 

Vyzerá to skvelo? Páči sa Vám to?

2 milióny tam, 2 milióny sem – prebytok bude stále 500 000 EUR. Spustenie toľko sľubovaného športového kanála? Bude. 

Bude vedenie míňať hneď každý prebytok? Kde sú iné štrukturálne úspory v čase koronakrízy (nespustenie športového kanála v roku 2020 je jednorazové opatrenie, ktoré sa skôr či neskôr bude musieť v prípade spustenia kanálu znova objaviť v rozpočte)? Z čoho by sa platili zmienené náklady, ktoré teraz pokryli prebytky z minulého roka, keby neprišlo k zvýšeniu príjmov RTVS s prebytkov za rok 2019 o 3 301 761 EUR? Stále by bol celkový prebytok rozpočtu 2020 (zisk) 500 000 EUR?

Čo robí rada RTVS?

 • dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska a plní úlohy kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom Rozhlasu a televízie Slovenska podľa osobitného predpisu     
 • určuje odmenu generálnemu riaditeľovi, podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút rady     
 • predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa     
 • prerokúva Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem     
 • prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok     
 • schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery     
 • navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Koľko nás stojí rada RTVS podľa rozpočtu pre rok 2020?

Odmeny rady RTVS pre rok 2020 sú v položke odmeny členom rady RTVS rozpočtované na 132 000 EUR + odvody 45 540 EUR. Rada RTVS má 9 členov

 • traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania      
 • traja odborníci v oblasti televízneho vysielania     
 • dvaja odborníci v oblasti ekonómie     
 • jeden odborník v oblasti práva

Podľa zverejnenej zápisnice rady RTVS k zmene rozpočtu RTVS na rok 2020 v ktorom prerokovali aj minutie úspor a prebytkov z roku 2019, sa k tomuto bodu vyjadrili 2 členovia rady RTVS a mali konkrétne tieto dve pripomienky:

 • M. Kákoš, ktorý podľa zápisnice uviedol, že manažment RTVS predložil na schválenie 1. zmenu rozpočtu RTVS na rok 2020 a ako uvádza materiál: Predkladanú prvú zmenu rozpočtu si vynútil predovšetkým finálny výsledok roku 2019 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2019, ako aj výrazný pokles nedaňových príjmov pre rok 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu vo svete.
 • M. Kabát uviedol, že návrh rozpočtu reflektuje zohľadnenie výsledku hospodárenia minulého roku a vplyv korona pandémie, ktorá ešte neskončila. Upozornil, že navrhovaná zmena rozpočtu nemení prebytok rozpočtu. Spýtal sa, v ktorých príjmových kategóriách sa výpadok prejaví a či sa pripravujú aj protiopatrenia, a  vyžiadal pre DK podrobnejšie prepočty.
 • Ostatní prítomní členovia rady RTVS sa k tomuto bodu podľa zápisnice nevyjadrili.
 • M. Kákoš následne predložil návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať

Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS schválila tento návrh a upravila záväzné ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2020 - 8 hlasmi z 8 prítomných členov RTVS na hlasovaní.

Takto sa schvaľujú zmeny v rozpočte RTVS a "spotrebovanie"  aj zvýšených celkových príjmov RTVS v roku 2020

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Pilotné testovanie prekonalo očakávania, hovorí Matovič

Denný počet nových nakazených prekonal hranicu tritisíc.

Arcu žaluje už vyše 1200 veriteľov, vymáhajú milióny eur

Na súde sa množia žaloby a skupina stále nezverejnila účtovné výkazy.


Už ste čítali?