Územný plán Štrbského plesa. "Nie veľké" zmeny na Štrbskom plese...

Autor: Martin Greguš | 27.5.2020 o 7:28 | (upravené 4.6.2020 o 20:54) Karma článku: 8,81 | Prečítané:  1508x

Občianska iniciatíva STOP-zelená zverejňuje svoje stanovisko k návrhu zmien, ktoré obec predkladá v zmysle predloženého územného plánu na Štrbskom plese pod názvom „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“.

Starosta Štrby pán Sýkora v rozhovore pre denník SME 15 mája odpovedal na otázku Kataríny Gécziovej : "Začnem aktuálnou informáciou, zaregistrovali ste už, že na internete beží petícia proti zmene územného plánu? Čakali ste taký nie práve pozitívny ohlas verejnosti?"

Pán starosta na otázku odpovedal nasledovne: „Nie, keďže rozsah navrhovaných zmien nie je veľký. Predpokladám, že viem, kto je za petíciou a prečo ju spustili. Bol by som zlý starosta, keby som nedokázal odhadnúť veci v súvislostiach. Čo nie je fér, že verejnosť nevie, aký je vlastne v súčasnosti zámer obce a k čomu je diskusia. V rámci toho, že sa ide prerokovať zmena územného plánu, obec zverejnila na webovej stránke celý návrh, a preto bola ťažká orientácia, čo sa vlastne navrhuje meniť. Mali by sme diskutovať o tom, čo sa chce zmeniť v územnom pláne a pozývame odborníkov a verejnosť, aby sa k tým návrhom vyjadrili. Nami predložené návrhy prišli od jednotlivých subjektov, a keď sa niektorý zo subjektov dozvedel, že jeho požiadavky na nejakú aktivitu možno nebudú akceptované, tak sa asi snaží vytvárať nátlak.“

Tak teda reálne sa pozrime na rozsah, čo vlastne obec Štrba chce zmeniť a čo dala do navrhovaných zmien. Objektívne sami posúďte, každý sám či sa dokážete stotožniť z názorom pána starostu Sýkoru, že rozsah navrhovaných zmien - ako on propaguje "nie je veľký".

Ako prvé treba jasne definovať, kto tieto zmeny navrhuje a kto je za tento návrh zodpovedný? Obstarávateľom materiálu „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“ je obec Štrba v zastúpení: Ing. Katarína Kumorowitzová Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a ÚPP.

Čo je cieľom tohto územného plánu podľa riešiteľa a obstarávateľa podľa sprievodnej správy k tomuto územnému plánu?

Zmeny a doplnky č. 2/2020 územného plánu obce Štrba boli vypracované s cieľom zapracovať do územného plánu obcou akceptované požiadavky na zmeny uvedené v žiadostiach jednotlivých investorov a občanov obce doručených obci v období po schválení Zmien a doplnkov č.1/2018, ako aj nové investičné zámery samotnej obce. Väčšina požiadaviek smerovala k zmene funkčného využitia jednotlivých pozemkov v zastavanom území obce v jej častiach Štrba, Tatranská Štrba aj Štrbské Pleso. Cieľom spracovania zmien a doplnkov územného plánu je riešiť funkčné využitie územia dotknutých lokalít, upresniť priestorové usporiadanie zástavby, koncepciu riešenia technickej infraštruktúry, a dopad navrhovaných zmien na tvorbu a ochranu životného prostredia a ďalší rozvoj obce tak, aby navrhovaná výstavba bola v súlade s dlhodobým trvalo udržateľným rozvojom obce.

Čo bolo podkladom k spracovaniu týchto zmien, ktoré obstarávateľ poskytol riešiteľovi?

  • ÚPN obce Štrba v znení ZaD č.1/2018 (Ateliér Urbeko, s.r.o., Prešov, 2018)
  • požiadavky obce Štrba na zmeny a doplnky územného plánu obce, prerokované na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva dňa 28.8.2019 a 10.12.2019
  • ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (SMC, a.s., Prešov, 2018), schválený 26.8.2019.

Aká je základná urbanistická koncepcia navrhovaného riešenia pre Štrbské pleso podľa týchto dokumentov (presná citácia zo zverejneného dokumentu „Územný plán obce Zmeny a doplnky č. doplnky č. doplnky č. 2/2020 Sprievodná správa Apríl 2020“)?

Na Štrbskom Plese sa prevažná časť návrhov týka občianskej a technickej vybavenosti územia. Rozširujú sa plochy pre občiansku vybavenosť na výstavbu objektu obecného úradu a dopĺňa plocha na výstavbu dvoch objektov verejných WC na východnej a západnej strane Štrbského plesa. Rozširuje sa plocha zariadení cestovného ruchu pre wellnesovú časť novostavby hotela Lake pri Novom Štrbskom plese a areálu Jankovej koliby, oproti nej sa dopĺňa plocha pre nové zariadenie cestovného ruchu. Rozšírenie športových plôch je navrhnuté formou novej zjazdovky pri Heliose. Dopĺňa sa niekoľko dopravných stavieb - nové viacpodlažné parkovisko medzi terajším centrálnym parkoviskom a Heliosom, nové miestne komunikácie k tomuto viacpodlažnému parkovisku a Heliosu, účelová komunikácia ku Slepému plesu, niekoľko existujúcich a navrhovaných parkovísk a chodníkov pre peších. Do územného plánu sa dopĺňa návrh výstavby kabínkovej lanovky vedúcej od autobusovej a železničnej stanice ku Heliosu a ku vlekom v športovom areáli FIS, ktorá by mohla byť nosným dopravným prostriedkom pre nemotorovú dopravu na Štrbskom Plese, vytvárajúca podmienky pre obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy v tejto časti obce. V rámci zmien a doplnkov sa aktualizuje koncepcia zásobovania Štrbského Plesa pitnou vodou. Podľa štúdie spracovanej na základe skutočnej spotreby vody na Štrbskom Plese je stanovená nová, nižšia výhľadová potreba vody, na jej základe bilancia vodných zdrojov a potrebnej akumulácie, a navrhnutá výstavba nového vodojemu 3x350 m3 pre I. tlakové pásmo.

Čo to znamená pre Štrbské pleso? Aké zmeny funkčných plôch (čo je v súčasnej dobe a čo by malo byť po zmene) sa na Štrbskom plese podľa tohto predloženého plánu navrhujú (zverejnené na enviroportal.sk 5.5.2020)?

V časti II. Riešenie územného plánu, kapitole 7) "Riešenie bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie", časti 7.1 "Obyvateľstvo a bytový fond", sa text posledného odseku nahrádza textom: "Pre zvýšenie počtu bytov na Štrbskom Plese je navrhnutá výstavba bytového domu na Športovej ulici v juhovýchodnej časti zastavaného územia. Možné je aj vytváranie služobných bytov v liečebných zariadeniach aj objektoch cestovného ruchu."

  • V časti II. Riešenie územného plánu, kapitole 7) "Riešenie bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie", časti 7.4) "Rekreácia, kúpeľníctvo a cestovný ruch", sa v pomenovaní lyžiarskeho vleku a zjazdovky Helios rušia slová "Detský, detská", a dopĺňa odrážka: " - kabínková lanovka Centrálne parkovisko - Helios - areál FIS ako nosný nemotoristický dopravný systém na Štrbskom Plese."
  •  V časti II. Riešenie územného plánu, kapitole 12) " Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia ", podkapitole 12.1)“Doprava a dopravné zariadenia“, v časti Dopravné zariadenia, sa v poslednom odseku dopĺňa text: "Okrem nich je na Štrbskom Plese navrhovaná výstavba kabínkovej lanovky z priestoru od záchytného parkoviska, autobusovej a železničnej stanice ku Heliosu a nástupným staniciam lyžiarskych dopravných zariadení v areáli FIS ako nosného dopravného systému umožňujúceho obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy v severnej časti Štrbského Plesa."
  • V časti II. Riešenie územného plánu, kapitole 12) " Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia ", podkapitole 12.1)“Doprava a dopravné zariadenia“, v časti Dopravné zariadenia, sa pôvodná tabuľka "Navrhované horské dopravné zariadenia" nahrádza tabuľkou

Všetky navrhované zmeny v územnom pláne Štrbského plesa si môžete pozrieť tu. 

Toľko "nie veľké" zmeny na Štrbskom plese podľa starostu pána Sýkoru. 

Podľa nás, na rozdiel od názoru pána starostu Štrby pána Sýkoru, navrhované zmeny sú "nie malé". 

Občianska iniciatíva STOP-Zelená s plánovanými zmenami na Štrbskom plese nesúhlasí a plne podporujeme petíciu proti zmenám v územnom pláne, ktorú organizujú Iniciatíva MY SME LES, Asociácia prírodného turizmu, Občianske združenie KST Hikemates a Aevis n.o..

Náš názor je, že na územie Štrbského plesa v budúcnosti pripustiť  len takú stavebnú činnosť, ktorá bude zveľaďovať​ existujúce stavebné objekty, rozšíri a zlepší možnosti v zásobovaní vody a existujúce hygienické priestory. Pri akejkoľvek novej výstavbe musia byť uprednostnené riešenia s cieľom minimalistických zásahov do existujúceho životného prostredia a zásady jeho maximálnej ochrany s cieľom udržať funkciu klimatického liečebného miesta. Riešenia podporujúce zlepšenie existujúceho parkovania na Štrbskom plese musia vychádzať z tej istej zásady - minimalistického zásahu do životného prostredia (nie výstavbou navrhovaného poschodového parkovacieho domu).

Štrbské pleso je jedinečné prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky a nielen obci Štrba. Nedá sa "nafúknuť". Nedá sa zväčšiť. Chráň me ho aj pre nasledujúce generácie. 

Petíciu, ktorú organizujú Iniciatíva MY SME LES, Asociácia prírodného turizmu, Občianske združenie KST Hikemates a Aevis n.o.. môžete prípadne podporiť aj vy na

https://www.mysmeles.sk/peticia-strbske-pleso

 

Zdroje: Ateliér Urbeko, s.r.o: Zmeny a doplnky č. doplnky č. doplnky č. 2/2020 Sprievodná správa Apríl 2020

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Kollára budú odvolávať, návrh podal on sám

Sme rodina avizuje, že v prípade odvolania Kollára odíde z vlády.

Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Kollár chce, aby parlament legitimizoval plagiátorstvo

Koná ako najhoršia politická sorta.

PÍŠE PATRIK MÁJOVSKÝ

Manipulátor, plagiátor a kardiológ

Kollár si odkopíroval aj reči o rodine a srdci.


Už ste čítali?