Načo sa zabudlo v "Sulíkovom podnikateľskom kilečku"? Prečo platíme za normy?

Autor: Martin Greguš | 9.7.2020 o 5:46 | (upravené 9.7.2020 o 6:40) Karma článku: 7,51 | Prečítané:  1628x

Znížením cien za normy a zmenou v politike citácii, by sme zabezpečili vyššiu popularizáciu noriem, zvýšenie kvality v jednotlivých odboroch národného hospodárstva a zlepšenie vzdelanostnej úrovne naprieč slovenskou populáciou.

Používanie technických noriem je založené na zásade dobrovoľnosti. Z tejto zásady vychádza aj slovenská právna úprava v oblasti technickej normalizácie, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon).

Normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi právneho predpisu splnenie požiadaviek, ktoré z neho vyplývajú. Technické normy sa však môžu stať záväznými v rámci zmluvno-právnych vzťahov v obchodných zmluvách medzi dodávateľom a odberateľom.

Podľa  § 5 zákonu  č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití. Technická norma podľa tohto zákona je:

  • medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
  • európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
  • slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná,
  • zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá je verejne prístupná.

Slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú použiť na označenie iných dokumentov.

Medzinárodné normy a európske normy sa vydávajú v Slovenskej republike iba ako slovenské technické normy a sú súčasťou sústavy slovenských technických noriem. Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10 zákona. Normy sa potom poskytujú za poplatok za kópiu príslušnej normy. Uvedené podmienky poskytovania takto určených noriem vyplývajú zo záväzkov národného normalizačného orgánu zastupujúceho členský štát v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách, ktorý je povinný zabezpečovať rešpektovanie copyrightu voči týmto organizáciám.

Prečo sa normy podľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poskytujú za úhradu?

Citujem zo stanoviska úradu: “ Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako výhradný poskytovateľ slovenských technických noriem má záujem o šírenie a používanie STN, pričom však v súlade s európskymi princípmi, ktoré nám vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách nemôže byť šírenie „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za odplatu. 

Slovenské technické normy sa poskytujú za úhradu, v ktorom sú zahrnuté náklady súvisiace s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem.

Princíp odplatnosti technických noriem je základným princípom fungovania európskeho a medzinárodného normalizačného systému. Sprístupňovanie STN prostredníctvom ÚNMS  SR poskytuje používateľom technických noriem ochranu a tým aj ochranu spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochrany práv tvorcov noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány. Preto sú slovenské normy chránené zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. „

Na čo sa zabudlo v „Sulíkovom podnikateľskom kilečku“?

1. Na zníženie nákladov za kúpu noriem pre občanov Slovenska a podnikateľov

V súlade s európskymi princípmi, tak ako nám vysvetľuje vo svojom zverejnenom stanovisku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktoré nám vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách nemôže byť šírenie „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za odplatu. 

Súhlasíme s týmto vysvetlením, ale v rámci zníženia nákladov pre podnikateľov a občanov Slovenskej republiky navrhujeme

  • zníženie cien medzinárodných noriem, európskych noriem a zahraničných noriem, ktoré sme prevzali do nášho systému slovenských technických noriem v elektronickej forme na symbolické 1 EUR, v tlačenej forme za cenu tlače, 
  • Slovenské technické normy, ktoré sú verejné dostupné a sú vytvorené a platné len na území Slovenska by mali byť šírené koordinovane, ale bezodplatne – zdarma v elektronickej verzii (prípadne za symbolickú cenu) tak, že budú stiahnuteľné z portálu noriem úradu len po prihlásený do portálu úradu a zadaní prihlasovacích údajov občana/podnikateľa, ktorý si normu chce stiahnuť. V tlačenej forme by sa normy mali predávať za cenu nákladu na tlač.

2. Na zrušenie poplatkov za citácie z noriem a čiastočné zrušenie potreby nahlasovania citácii noriem

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“)  Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako  slovenský  národný normalizačný orgán udeľuje súhlas na  odplatné  alebo  bezodplatné  citovanie  časti  slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

  • Nahlasovanie citácie noriem by malo byť zrušené u Slovenských technických noriem platných len pre územie Slovenska. Samotné citovanie a bibliografické odkazy sú dostatočne riešené v iných normách a zákonoch.  Pokiaľ nie, malo by byť minimálne zrušené odplatné citovanie Slovenských technických noriem. Takisto povoľovanie citovania len časti noriem je z pohľadu ich výkladu min. pri len Slovenských technických normách (nie pri medzinárodných a európskych) otázne.  Pri STN platných len na území Slovenska a ktoré boli vytvorené v gescii samotného úradu a uhradené z rozpočtu úradu, by malo platiť pravidlo ich voľného koordinovaného šírenia a citovania pre občanov Slovenska.
  • Pri medzinárodných normách a európskych normách chápeme povinnosť zabezpečovať rešpektovanie copyrightu voči medzinárodným organizáciám, ktoré tieto normy vytvorili a potrebu nahlasovania citácii.

Prečo by sa mala problematika platieb za normy dostať do "podnikateľského kilečka"?

Daňoví poplatníci cez svoje dane zaplatili tvorbu Slovenských technických noriem platných na územii Slovenskej republiky. Spoplatňovanie noriem, ktoré nie je len symbolické je z pohľadu daňového poplatníka nezmyselné.

Slovenské technické normy vydané a platné len na území Slovenska by mali byť tak, ako zákony a vyhlášky šírené zadarmo resp. za symbolické ceny.  Úrad môže nad týmto šírením prevziať koordináciu tým, že šírenie stiahnutie aktuálnych noriem bude možné len po prihlásení občana/podnikateľa do jeho systému. Pri medzinárodných a európskych normách by cena za elektronickú verziu a tlačenú verziu mala odrážať skutočnú cenu – maximálne však cenu tlače. V elektronickej verzii by mala byť cena noriem symbolická.

Citácie Slovenských technických noriem platných len na území Slovenska a ich použitie v praxi by malo byť bezodplatne a bez potreby nahlasovania na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Pri medzinárodných a európskych normách by sme mali pokračovať v zmysle platných medzinárodných zmlúv.

Týmto systémom by sme zabezpečili vyššiu popularizáciu noriem u laickej aj odbornej verejnosti, zvýšenie kvality v jednotlivých odboroch národného hospodárstva a všeobecne zlepšenie vzdelanostnej úrovne naprieč slovenskou populáciou. Zároveň by sa zlepšila aj kontrolovateľnosť jednotlivých odvetví a procesov cez zjednodušenie a zlacnenie prístupu k existujúcim normám v elektronickej verzii pre širokú verejnosť. Symbolickou cenou za elektronickú verziu noriem by sme zároveň znížili potrebu tlačených verzií noriem a tým priamo-úmerne aj spotrebu papieru.   

OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...-

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Chvála malebnej krajiny (píše Michal Havran)

Politický monumentalizmus útočí na najjemnejšiu pamäť našej krajiny.

Ako prvé ženské aktivistky u nás lámali tabu

Čo dali našim ženám Šoltésová a Vansová.


Už ste čítali?