Vallo v polčase svojho vládnutia v Bratislave. Jeho volebné sľuby a realita. Odpočet...

Autor: Martin Greguš | 30.9.2020 o 0:32 | (upravené 2.10.2020 o 6:52) Karma článku: 12,03 | Prečítané:  5180x

V novembri 2018 sa novým primátorom Bratislavy stal  kandidát Matúš Vallo s podporou jeho "teamu", Progresívneho Slovenska a strany Spolu. Po dvoch rokoch – v polovici jeho mandátu je čas sa pozrieť na jeho sľuby a súčasnú realitu.

Svoj hlas mu odovzdalo viac ako 58 a pol tisíca Bratislavčanov, čo bolo takmer 36,54 percent všetkých hlasov. Matúš Vallo kandidoval s programom, ktorý do dnes svieti na jeho stránke https://www.vallo2018.sk/program/

 Vyberám prvé tri hlavné body programu tak, ako ich má zverejnené – ostatné, ak chcete ďalej „študovať“ prosím priamo na jeho volebnej stránke.

Za mňa -  Vallo (jeho Team Vallo s podporou Progresívneho Slovenska + Spolu) priebežne za 4.

...dane z nehnuteľnosti hore, plat primátora hore, zvýšenie zadlženia Bratislavy, dramatické zvýšenie zamestnancov magistrátu za dva roky, prípad "zodpovedného poslanca" Berku z teamu Vallo, žiadny významný pohyb v sanácii Vrakúnskej skládky atď...keď sa aktivisti dostanú ku kormidlu...

1) Aká by mala byť doprava po 4 rokoch vládnutia Matúša Valla (citujem Vallov program a sľuby) v Bratislave? 

"Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní. Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse. Potrebujeme znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta, zefektívniť ich pohyb mestom a poskytnúť Bratislavčanom kvalitnejšiu alternatívu k jazde autom – lepšiu MHD, bezpečnejšiu cyklodopravu a pohodlnejší pohyb chodcov.

 • Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.
 • Lepšiu MHD zabezpečíme preferenciou na križovatkách, bus pruhmi, častejšími intervalmi aj novými expresnými linkami, s ktorými sa obyvatelia dostanú z jednej časti mesta do druhej s nižším počtom prestupov a v špičke rýchlejšie ako autom.
 • Bezpečnejšiu cyklodopravu prinesú nové oddelené cyklotrasy (25 km do roku 2022, ďalších 50 km do roku 2026) a komfortnejší pohyb chodcov dosiahneme menej prekážkami na chodníkoch, skutočne bezbariérovými chodníkmi a funkčnejším verejným priestorom.
 • Tlak na využitie existujúcich železničných koľajníc a na výstavbu nových zastávok v kompetencii ŽSR podporíme záväzkom mesta vybudovať kvalitné a funkčné napojenie na priľahlé zastávky MHD, cyklotrasy a chodníky.
 • Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc."

Odpočet po 2 rokoch vládnutia primátora Valla a jeho „dreamteam Vallo“: Koľko Bratislava za dva roky vybudovala záchytných parkovísk? (1 vybodoval napr. Bratislavsky samosprávny kra v Ivanke), parkovacia politika sa podľa vyjadrení primátora zo 16.6. komplikuje a pravdepodobne od roku 2021 sa nespustí ( zato zvýšenie platu primátora v decembri 2019 obhajoval starosta Vrakune Kuruc práve témou parkovacej politiky - https://bratislava.sme.sk/c/22265735/mestski-poslanci-schvalili-zvysenie-platu-primatora.html) atď.. Výstavba nových železničných zastávok...hmmm...dobudovanie električkových tratí po 2 rokoch – hmmm...

2) Čo urobím ako primátor za 4 roky s developermi? (doslovný citát z programu)

"Rozvoj mesta a tvorbu infraštruktúry bude mať v rukách mesto a Bratislavčania, nie developeri. Mesto sa stane sebavedomým partnerom, ktorý bude určovať pravidlá novej výstavby a dohliadať na ich dodržiavanie. Dnes rozvoj mesta určujú hlavne developeri a mesto im len sekunduje. O plánovaných výstavbách nemá dostatočné informácie a nedokáže ich rozsah, funkciu ani dopad na kvalitu života odprezentovať Bratislavčanom. Nerovný vzťah developerov a mesta potrebujeme obrátiť."

Odpočet po 2 rokoch vládnutia primátora Valla a jeho „dreamteamu Vallo“: To, že vo volebnom programe urazil všetkých vtedajších zamestnancov stavebného úradu - to nechám bez komentára. Mám pocit, že všade tam kde sa  mali/majú prijímať noví ľudia a tvoriť nové úrady je pán primátor Vallo úspešný. Zriadil sa od januára ombudsman ( teším sa na prvú ročnú štatistiku jeho činnosti vrátane toho kde a ako komu pomohol), zriadil sa Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý ma xy zamestnancov.

Možno, keď príde nový primátor Bratislavy bude zaujímavé sledovať jeho analýzu práce Metropolitného inštitútu ( a nielen jeho, ale všetkých nových miest (nárast viac ako 150 zamestnancov za rok a pol), ktoré vznikajú za primátora Valla), jeho efektivity, možno personálnej politiky v inštitúte, možno nám padne sánka so samotných nákladov. Skutočne sa teším na nezávislý personálny audit vrátane snímkovania pracovného času po zmene na poste primátora. 

Ako je to však s novou výstavbou v Bratislave? Aj to bude pravdepodobne zaujímavá štatistika – porovnanie vydaných stavebných povolení za jednotlivé roky, počet žiadosti vs. skutočne vydané, počet rozostavaných bytov a dostavaných.

Zatiaľ však pohľad do národnej štatistiky podľa štatistického úradu. Bratislavský kraj má medziročný prepad v dokončených bytoch – za prvý polrok 2020 sa dokončilo 2525 bytov a to je skoro 11% medziročný prepad v porovnaní s rokom 2019.

Čo napr. s manuálom verejných priestranstiev v Bratislave?( https://stopzelena.sk/co-s-vizualnym-smogom/ )

3) Akú zmenu pocítia za 4 roky seniori, občania so zdravotným postihnutím alebo sociálne slabší ľudia? (doslovný citát programu Valla)

"Bratislava bude mestom, ktoré so svojimi seniormi, občanmi so zdravotným postihnutím a sociálne slabšími ľuďmi počíta. Dnes máme veľké skupiny ľudí, ktoré sa ku kvalitným službám dostanú len ťažko alebo sú pre nich úplne nedostupné. Sociálna opatera, nájomné bývanie, aj miesta v škôlkach či jasliach musia byť dostupné pre všetkých Bratislavčanov.

 • Zlepšíme kvalitu aj dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov. Posilníme domácu opatrovateľskú službu podporou existujúcich neverejných poskytovateľov, aby ju mal zabezpečenú každý, kto je na túto službu odkázaný.
 • Výrazne zvýšime počet dostupných nájomných bytov pre Bratislavčanov a iniciujeme vznik „Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Bratislava“.
 • Budeme aktívne spolupracovať s mestskými časťami pri výstavbe nových materských škôl a rozširovaní kapacít existujúcich.
 • Osadíme do verejného priestoru 1000 originálnych bratislavských lavičiek, ktoré umožnia seniorom kvalitnejší, dlhší a pohodlnejší pobyt vo verejnom priestore Bratislavy."

Odpočet po 2 rokoch vládnutia primátora Valla a jeho „dreamteamu Vallo“:

Ach ako pekne napísané...povzdychne si mladá mamička, ktorá nedostala tento rok znova svoje dieťa do škôlky. A tých nájomných bytov, čo vôbec získali v Bratislave stavebné povolenie. No áno - manažérsky sa hovorí, že cieľ ktorý nie je kvantifikovaný nie je cieľ...a tam, kde ho kandidát Vallo kvantifikoval - bratislavské lavičky - tak nám 6.8.2020 ukázali jej vzor - prvý kus - https://bratislava.sk/bratislavskalavicka 

Čo ešte napr. sľúbil kandidát na primátora Vallo vo svojom programe?

 • Ako primátor budem v neustálom kontakte s Bratislavčanmi a minimálne raz do mesiaca budem úradovať v mobilnej kancelárii otvorenej pre verejnosť, vždy v inej mestskej štvrti.
 • S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu mesta zriadime celomestskú akciovú spoločnosť s možnosťou pristúpenia mestských častí. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie spravovaných komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách. Predídeme tak často nelogickej a chaotickej údržbe verejných priestorov a ušetríme finančné prostriedky.
 • Vznikne neformálna pozícia nočného primátora (night mayor) zodpovedného za starostlivosť o mesto v nočných hodinách. Medzi jeho kompetencie bude patriť prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, eliminovanie hluku a rušenia nočného kľudu.
 • atď.

Záver:

V novembri budú 2 roky od vyhratých volieb primátora Valla a jeho tímu, ktorý kandidoval s podporou Progresívneho Slovenska a strany Spolu pána Beblavého. Správne by bolo prestúpiť po dvojročnom období a urobiť čiastkový odpočet úspechov a neúspechov. Pri prečítaní jeho programu a knihy jeho tímu musím konštatovať, že myšlienky rozvoja našej Bratislavy, ktoré sú v ňom uvedené boli a sú sympatické.

Žiaľ ich napĺňanie, napriek mandátu, ktorý vo voľbách získal - nemá tu dynamiku, ktorú by som pri tak mohutnej podpore, ktorú na magistráte cez svoj Team Vallo má, očakával.

A tu sa dostávame k samej podstate veci. Dobrý aktivista nemusí byť aj dobrý manažér. Je rozdiel riadiť firmu s pár zamestnancami a primeraným ročným rozpočtom, mať pritom veľké ideály a riadiť Bratislavu s neporovnateľne vyšším rozpočtom a počtom zamestnancov.

Keď sa pozerám na vývoj v Bratislave napr. v personálnej politike (nárast o viac ako 150 zamestnancov) by ma skutočne zaujímalo koľkých ľudí na plný úväzok riadil za svoju predchádzajúcu kariéru ( pred postom primátora) a napr. koľkých za svoju kariéru prepustil (vyhodil)? Je to štandardná otázka na personálnych pohovoroch na vysoké manažérske pozície a ukazuje aj na tie zložitejšie aspekty manažérskej práce. Myslím, že po jeho odpovediach na tieto dve otázky, by bolo povedané všetko.

Ďalšie 2 roky budú pre primátora Valla skutočnou výzvou. V prípade, že chce vôbec naplniť jednotlivé body svojho programu, ktorým vyhral so svojím tímom komunálne voľby. Držme mu palce - lebo jeho program "sľubov" bol skutočne pekný. A niektorí, a tomu verím, sú s ním vyslovene spokojní, veď napr.:

https://www.topky.sk/cl/10/1893161/Podporovatel-Valla-Beblavy-zaraba-na-koronaviruse-v-hlavnom-meste

Ale ako to už bolo viackrát pri jeho neúspechoch za prvé dva roky - v marketingu je skutočne dobrý a lúbivá výhovorka sa vždy nájde...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Lipšic: Zatýkanie ľudí nie je divadlo, nemožno čakať, že polícia zasiahne každý týždeň

Spochybňovanie spolupracujúcich obvinených považuje za cielené.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Koalícia nám povie, či chce spravodlivosť, alebo pomstu

Lipšic ako prokurátor stále nie je dobrý nápad.


Už ste čítali?