Vallo v polčase svojho vládnutia v Bratislave. Jeho volebné sľuby a realita. Odpočet...

Autor: Martin Greguš | 30.9.2020 o 0:32 | (upravené 2.10.2020 o 6:52) Karma článku: 11,98 | Prečítané:  5359x

V novembri 2018 sa novým primátorom Bratislavy stal  kandidát Matúš Vallo s podporou jeho "teamu", Progresívneho Slovenska a strany Spolu. Po dvoch rokoch – v polovici jeho mandátu je čas sa pozrieť na jeho sľuby a súčasnú realitu.

Svoj hlas mu odovzdalo viac ako 58 a pol tisíca Bratislavčanov, čo bolo takmer 36,54 percent všetkých hlasov. Matúš Vallo kandidoval s programom, ktorý do dnes svieti na jeho stránke https://www.vallo2018.sk/program/

 Vyberám prvé tri hlavné body programu tak, ako ich má zverejnené – ostatné, ak chcete ďalej „študovať“ prosím priamo na jeho volebnej stránke.

Za mňa -  Vallo (jeho Team Vallo s podporou Progresívneho Slovenska + Spolu) priebežne za 4.

...dane z nehnuteľnosti hore, plat primátora hore, zvýšenie zadlženia Bratislavy, dramatické zvýšenie zamestnancov magistrátu za dva roky, prípad "zodpovedného poslanca" Berku z teamu Vallo, žiadny významný pohyb v sanácii Vrakúnskej skládky atď...keď sa aktivisti dostanú ku kormidlu...

1) Aká by mala byť doprava po 4 rokoch vládnutia Matúša Valla (citujem Vallov program a sľuby) v Bratislave? 

"Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní. Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse. Potrebujeme znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta, zefektívniť ich pohyb mestom a poskytnúť Bratislavčanom kvalitnejšiu alternatívu k jazde autom – lepšiu MHD, bezpečnejšiu cyklodopravu a pohodlnejší pohyb chodcov.

 • Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.
 • Lepšiu MHD zabezpečíme preferenciou na križovatkách, bus pruhmi, častejšími intervalmi aj novými expresnými linkami, s ktorými sa obyvatelia dostanú z jednej časti mesta do druhej s nižším počtom prestupov a v špičke rýchlejšie ako autom.
 • Bezpečnejšiu cyklodopravu prinesú nové oddelené cyklotrasy (25 km do roku 2022, ďalších 50 km do roku 2026) a komfortnejší pohyb chodcov dosiahneme menej prekážkami na chodníkoch, skutočne bezbariérovými chodníkmi a funkčnejším verejným priestorom.
 • Tlak na využitie existujúcich železničných koľajníc a na výstavbu nových zastávok v kompetencii ŽSR podporíme záväzkom mesta vybudovať kvalitné a funkčné napojenie na priľahlé zastávky MHD, cyklotrasy a chodníky.
 • Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc."

Odpočet po 2 rokoch vládnutia primátora Valla a jeho „dreamteam Vallo“: Koľko Bratislava za dva roky vybudovala záchytných parkovísk? (1 vybodoval napr. Bratislavsky samosprávny kra v Ivanke), parkovacia politika sa podľa vyjadrení primátora zo 16.6. komplikuje a pravdepodobne od roku 2021 sa nespustí ( zato zvýšenie platu primátora v decembri 2019 obhajoval starosta Vrakune Kuruc práve témou parkovacej politiky - https://bratislava.sme.sk/c/22265735/mestski-poslanci-schvalili-zvysenie-platu-primatora.html) atď.. Výstavba nových železničných zastávok...hmmm...dobudovanie električkových tratí po 2 rokoch – hmmm...

2) Čo urobím ako primátor za 4 roky s developermi? (doslovný citát z programu)

"Rozvoj mesta a tvorbu infraštruktúry bude mať v rukách mesto a Bratislavčania, nie developeri. Mesto sa stane sebavedomým partnerom, ktorý bude určovať pravidlá novej výstavby a dohliadať na ich dodržiavanie. Dnes rozvoj mesta určujú hlavne developeri a mesto im len sekunduje. O plánovaných výstavbách nemá dostatočné informácie a nedokáže ich rozsah, funkciu ani dopad na kvalitu života odprezentovať Bratislavčanom. Nerovný vzťah developerov a mesta potrebujeme obrátiť."

Odpočet po 2 rokoch vládnutia primátora Valla a jeho „dreamteamu Vallo“: To, že vo volebnom programe urazil všetkých vtedajších zamestnancov stavebného úradu - to nechám bez komentára. Mám pocit, že všade tam kde sa  mali/majú prijímať noví ľudia a tvoriť nové úrady je pán primátor Vallo úspešný. Zriadil sa od januára ombudsman ( teším sa na prvú ročnú štatistiku jeho činnosti vrátane toho kde a ako komu pomohol), zriadil sa Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý ma xy zamestnancov.

Možno, keď príde nový primátor Bratislavy bude zaujímavé sledovať jeho analýzu práce Metropolitného inštitútu ( a nielen jeho, ale všetkých nových miest (nárast viac ako 150 zamestnancov za rok a pol), ktoré vznikajú za primátora Valla), jeho efektivity, možno personálnej politiky v inštitúte, možno nám padne sánka so samotných nákladov. Skutočne sa teším na nezávislý personálny audit vrátane snímkovania pracovného času po zmene na poste primátora. 

Ako je to však s novou výstavbou v Bratislave? Aj to bude pravdepodobne zaujímavá štatistika – porovnanie vydaných stavebných povolení za jednotlivé roky, počet žiadosti vs. skutočne vydané, počet rozostavaných bytov a dostavaných.

Zatiaľ však pohľad do národnej štatistiky podľa štatistického úradu. Bratislavský kraj má medziročný prepad v dokončených bytoch – za prvý polrok 2020 sa dokončilo 2525 bytov a to je skoro 11% medziročný prepad v porovnaní s rokom 2019.

Čo napr. s manuálom verejných priestranstiev v Bratislave?( https://stopzelena.sk/co-s-vizualnym-smogom/ )

3) Akú zmenu pocítia za 4 roky seniori, občania so zdravotným postihnutím alebo sociálne slabší ľudia? (doslovný citát programu Valla)

"Bratislava bude mestom, ktoré so svojimi seniormi, občanmi so zdravotným postihnutím a sociálne slabšími ľuďmi počíta. Dnes máme veľké skupiny ľudí, ktoré sa ku kvalitným službám dostanú len ťažko alebo sú pre nich úplne nedostupné. Sociálna opatera, nájomné bývanie, aj miesta v škôlkach či jasliach musia byť dostupné pre všetkých Bratislavčanov.

 • Zlepšíme kvalitu aj dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov. Posilníme domácu opatrovateľskú službu podporou existujúcich neverejných poskytovateľov, aby ju mal zabezpečenú každý, kto je na túto službu odkázaný.
 • Výrazne zvýšime počet dostupných nájomných bytov pre Bratislavčanov a iniciujeme vznik „Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Bratislava“.
 • Budeme aktívne spolupracovať s mestskými časťami pri výstavbe nových materských škôl a rozširovaní kapacít existujúcich.
 • Osadíme do verejného priestoru 1000 originálnych bratislavských lavičiek, ktoré umožnia seniorom kvalitnejší, dlhší a pohodlnejší pobyt vo verejnom priestore Bratislavy."

Odpočet po 2 rokoch vládnutia primátora Valla a jeho „dreamteamu Vallo“:

Ach ako pekne napísané...povzdychne si mladá mamička, ktorá nedostala tento rok znova svoje dieťa do škôlky. A tých nájomných bytov, čo vôbec získali v Bratislave stavebné povolenie. No áno - manažérsky sa hovorí, že cieľ ktorý nie je kvantifikovaný nie je cieľ...a tam, kde ho kandidát Vallo kvantifikoval - bratislavské lavičky - tak nám 6.8.2020 ukázali jej vzor - prvý kus - https://bratislava.sk/bratislavskalavicka 

Čo ešte napr. sľúbil kandidát na primátora Vallo vo svojom programe?

 • Ako primátor budem v neustálom kontakte s Bratislavčanmi a minimálne raz do mesiaca budem úradovať v mobilnej kancelárii otvorenej pre verejnosť, vždy v inej mestskej štvrti.
 • S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu mesta zriadime celomestskú akciovú spoločnosť s možnosťou pristúpenia mestských častí. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie spravovaných komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách. Predídeme tak často nelogickej a chaotickej údržbe verejných priestorov a ušetríme finančné prostriedky.
 • Vznikne neformálna pozícia nočného primátora (night mayor) zodpovedného za starostlivosť o mesto v nočných hodinách. Medzi jeho kompetencie bude patriť prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, eliminovanie hluku a rušenia nočného kľudu.
 • atď.

Záver:

V novembri budú 2 roky od vyhratých volieb primátora Valla a jeho tímu, ktorý kandidoval s podporou Progresívneho Slovenska a strany Spolu pána Beblavého. Správne by bolo prestúpiť po dvojročnom období a urobiť čiastkový odpočet úspechov a neúspechov. Pri prečítaní jeho programu a knihy jeho tímu musím konštatovať, že myšlienky rozvoja našej Bratislavy, ktoré sú v ňom uvedené boli a sú sympatické.

Žiaľ ich napĺňanie, napriek mandátu, ktorý vo voľbách získal - nemá tu dynamiku, ktorú by som pri tak mohutnej podpore, ktorú na magistráte cez svoj Team Vallo má, očakával.

A tu sa dostávame k samej podstate veci. Dobrý aktivista nemusí byť aj dobrý manažér. Je rozdiel riadiť firmu s pár zamestnancami a primeraným ročným rozpočtom, mať pritom veľké ideály a riadiť Bratislavu s neporovnateľne vyšším rozpočtom a počtom zamestnancov.

Keď sa pozerám na vývoj v Bratislave napr. v personálnej politike (nárast o viac ako 150 zamestnancov) by ma skutočne zaujímalo koľkých ľudí na plný úväzok riadil za svoju predchádzajúcu kariéru ( pred postom primátora) a napr. koľkých za svoju kariéru prepustil (vyhodil)? Je to štandardná otázka na personálnych pohovoroch na vysoké manažérske pozície a ukazuje aj na tie zložitejšie aspekty manažérskej práce. Myslím, že po jeho odpovediach na tieto dve otázky, by bolo povedané všetko.

Ďalšie 2 roky budú pre primátora Valla skutočnou výzvou. V prípade, že chce vôbec naplniť jednotlivé body svojho programu, ktorým vyhral so svojím tímom komunálne voľby. Držme mu palce - lebo jeho program "sľubov" bol skutočne pekný. A niektorí, a tomu verím, sú s ním vyslovene spokojní, veď napr.:

https://www.topky.sk/cl/10/1893161/Podporovatel-Valla-Beblavy-zaraba-na-koronaviruse-v-hlavnom-meste

Ale ako to už bolo viackrát pri jeho neúspechoch za prvé dva roky - v marketingu je skutočne dobrý a lúbivá výhovorka sa vždy nájde...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?