Najlacnejší úver a nájom? Plán rozvoja Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Autor: Martin Greguš | 2.12.2020 o 0:15 | (upravené 2.12.2020 o 7:08) Karma článku: 6,18 | Prečítané:  457x

ŠFRB od zriadenia v roku 1996 do konca roka 2019 podporil výstavbu a obnovu 380 707 bytových jednotiek a uzatvoril 50 596 úverových zmlúv. Ako sa môže stať hnacím motorom rozvoja nájomného bývania a ako priblížiť ŠFRB občanom?

V roku 1996 bol zriadený Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), ktorého zámerom bolo podporovať rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu (zákon č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania). Postupným napĺňaním cieľov, ako aj prijímaním, resp. rozvojom ďalších podporných finančných systémov (stavebné sporenie, hypotekárne úverovanie), ale aj meniacou sa ekonomickou a hospodárskou situáciou, sa postupne menilo smerovanie podpory z prostriedkov ŠFRB. 

ŠFRB financuje priority štátnej bytovej politiky schválené  vládou  Slovenskej  republiky  pri  rozširovaní  a  zveľaďovaní  bytového  fondu. 

​V budovách podľa výsledkov rôznych štúdií trávime až 90% času, budovy spotrebúvajú 40% energie, sú zodpovedné za 36% emisií CO2 a zásadne vplývajú na znečistenie ovzdušia. 11% novopostavených rodinných domov v roku 2017 nespĺňa zákonom stanovené minimálne požiadavky na stavby v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Štúdie ukazujú, že napríklad zdravé kancelárske budovy zvyšujú produktivitu pracovníkov o 8 až 11%.  Pri veľmi konzervatívnom odhade to predstavuje potenciálny rast HDP Slovenska o 1,3 mld. EUR. Nájomné bývanie, s ktorým sa spája mobilita pracovnej sily, tvorí iba 3% bytového fondu na SlovenskuBez zmeny prístupu stúpne jeho podiel do roku 2050 iba na 4%, čím sa výrazne znižuje mobilita pracovných síl.

Slovensko zaznamenalo najvýraznejší rast spotreby energií za rok 2017 v celej EÚ. Podľa Eurostatu spotreba primárnej energie vzrástla na Slovensku v roku 2017 medziročne o 5,1% a konečná spotreba energie o 7%.  Výstavbu, obnovu a užívanie budov na Slovensku v budúcnosti ovplyvnia najmä klimatická zmena, demografický vývoj a urbanizácia. Dopyt po bytoch bude rásť ruka v ruke so starnutím populácie a presadzovaním nových rodinných modelov (menej početné domácnosti, rovnaká veľkosť populácie, viac bytov). Slovensko má už dnes približne o štvrtinu menej bytov na počet obyvateľov, ako vyspelejšie krajiny EÚ. Predpokladáme tiež, že do roku 2050 vzrastie počet obyvateľov slovenských miest iba vplyvom sťahovania ľudí z vidieka minimálne o 20%. Nedostatok nájomného bývania v mestách znižuje mobilitu pracovnej sily, brzdí hospodársky rozvoj krajiny a znižovanie nezamestnanosti, udržiava ľudí v oblastiach bez hospodárskej činnosti a perspektívy zlepšenia a tým zhoršuje stav životného prostredia.

Štátny fond rozvoja bývania - ako ďalej?

Ako udržať súčasné podmienky poskytovania úverov, úroky na 0% pri vybraných produktoch a zlepšiť činnosť? 0% na obnovu a 2% úrok na bývanie je možné získať pri schválenej žiadosti o úver v ŠFRB.

Čo by to znamenalo v praxi?

Záverom...

Za viac ako 20 rokov existencie a činnosti ŠFRB je možné konštatovať, že ŠFRB je jedným z dôležitých finančných nástrojov štátnej bytovej politiky. Opodstatnenosť zriadenia ŠFRB potvrdzujú počty dokončených a obnovených bytov, keď ŠFRB od zriadenia v roku 1996 až do 31. 12. 2019 podporil výstavbu a obnovu 380 707 bytových jednotiek a uzatvoril 50 596 úverových zmlúv. 

Problematickými miestami sa javí pôsobenie ŠFRB v oblasti zvyšovania mobility pracovných síl a s ňou súvisiacou oblasťou výstavby nájomného bývania, neúspech pri podpore „výstavby ubytovacích domov a buniek“ (podnikových zamestnaneckých nájomných domoch a bytov) a v reakcii fondu na demografický vývoj Slovenska a ňou súvisiacou výstavbou zariadení sociálnych služieb a výstavbou pre sociálne odkázaných občanov. ŠFRB v spolupráci s MDaV takisto nedokázal zabezpečiť za roky svojho pôsobenia stabilné a prehľadné prostredia v oblasti financovania podpory, a to najmä v oblasti dotácii na výstavbu. ŠFRB v spolupráci s MDaV musí významne prispieť k zmene a urýchlenému prijatiu stavebného zákona. Súčasný stav v oblasti vydávania stavebných povolení je viac neudržateľný

  • pre obnovu ekonomiky je potreba nový moderný stavebný zákon
  • pre pomalú výstavbu nových bytov a nájomných domov v mestách silnie kríza dostupného bývania.

Dobré legislatívne zázemie, dlhodobejšie koncepcie, regionálne plánovanie a fungujúci inštitucionálny rámec sú základným predpokladom pre reformný proces v oblasti bývania. Investície do bývania je potrebné chápať ako hnací motor ekonomického rastu a sociálneho rozvoja spoločnosti. Preto je potrebné integrovať sektor bývania do štátnych programov a stratégií a zaradiť ho medzi základné priority štátu.

ŠFRB stratil svoju „lídersku pozíciu“ v presadzovaní kvality pri obnove budov na trhu. Obnova budovy už dávno nie je iba o zateplení obvodového plášťa, strechy alebo výmene otvorových konštrukcií, ale vlastníci bytov pri obnove bytového domu pristupujú k významnej resp. postupnej celkovej obnove budov načo ŠFRB v oblasti kvality realizácie obnovy v porovnaní s trhom nezareagoval a nevyžaduje od realizačných firiem inšpekcie významnej alebo celkovej obnovy tak, ako sa to deje v praxi v súťažiach pri obnove domov, kde investícia do obnovy nie je financovaná z peňazí od ŠFRB (ŠFRB vyžaduje len inšpekčnú správu na zateplenie  – čo je len 1 časť s celkovo 5 častí celkovej obnovy budovy, na ktorú poskytuje podporu).  Spoločenstva vlastníkov bytov a SBD vyžadujú v súťažiach viac od realizačných firiem ako ŠFRB v záujme zvýšenia kvality diela a svojej spokojnosti.

Preto pri žiadostiach o podporu (dotáciu) v budúcnosti by mal žiadať ŠFRB pri obnove bytových domov v zmysle §6 bod 2 písmeno r vyhlášky č. 284/2013 Z. z. MDaV SR nielen licenciu na zateplovanie, ale tam kde sa vykonáva čiastočná významná obnova resp. celková obnova budovy povinne žiadať od stavebných firiem licenciu na významnú alebo celkovú obnovu budov resp.  realizácia stavby zhotoviteľom, ktorý má vydanú správu z inšpekcie na významnú alebo celkovú obnovu budov (nielen na zateplovanie, ktoré je len 1 časť obnovy budovy)

ŠFRB by mal prichádzať aj s novými inovačnými schémami v oblasti zveľaďovania bytového fondu a zároveň sa pokúsiť presadiť aj zveľaďovanie a zvyšovanie bezpečnosti najbližšieho okolia bytového fondu, ktorý ma vplyv na kvalitu bývania jeho užívateľov a to vytvorením nových úverových programov pre občanov Slovenska. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?